PROFIL

Společnost M.B.A. LEGAL advokátní kancelář s.r.o. poskytuje služby v oblasti obchodního a občanského práva, přičemž základní specializací je správa rizikových aktiv a kompletní management pohledávek. Kromě toho provádí právní hodnocení produktů, optimalizaci finančních toků apod. 

Od ledna 2016 začala poskytovat specializovaný právní servis realitním kancelářím. Vedle základních služeb jako je řešení smluvních vztahů a úkonů v katastru nemovitostí, prověřuje bonitu i bezdlužnost protistrany a poskytuje specifické právní služby z oblasti insolvenčního a exekučního práva. 

Byla založena v srpnu 2015, jako samostatný subjekt v rámci nadnárodní skupiny M.B.A. EMPIRE, Ltd., která se specializuje na řízení vztahů se zákazníky a na řízení rizik.

Zakládajícím členem a řídícím partnerem je advokát Mgr. et Mgr. Adam Vrbecký, který s M.B.A. EMPIRE dlouhodobě spolupracoval.

Sídlo má v Praze a pobočky jsou v Jeseníku a Brně. Aktuálně působí na území České republiky a v současné době poskytuje právní služby i na území Slovenska.

PROFIL