Novely zákonů by měly postihovat nekalé jednání, nikoliv dále omezovat práva věřitelů

Novely zákonů by měly postihovat nekalé jednání, nikoliv dále omezovat práva věřitelů
2017-02-28 | Tiskové zprávy

Na konferenci Česko v době dluhů se sešli odborníci, aby diskutovali o problematice zadlužení českých domácností. V panelu vystoupili zástupci exekutorů a advokátů, kteří kritizovali novely zákonů. Naopak ministr spravedlnosti ve svém příspěvku zastával přesně opačný názor.

Na právnické fakultě v Praze se sešli čelní představitelé oborů, které se věnují dluhové problematice, aby diskutovali o řešení předlužení domácností. V úvodním příspěvku náměstkyně Sekce pro lidská práva Úřadu vlády České republiky Martina Štěpánková upozornila na vysoké společenské náklady na záchranu předlužených rodin. Na ní navázal náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace Filip Hanzlík, který zdůraznil nutnost prevence, protože je to nejúčinnější nástroj, jak se problémy s dluhy vyhnout. Další řečníci, Adam Vrbecký z M.B.A. Legal advokátní kanceláře, generální ředitel Provident Financial Petr Šaštinský a prezidentka Exekutorské komory ČR Pavla Fučíková byli kritičtí k chování dlužníků a hlavně poukazovali na změny legislativy, které je nepřiměřeně ochraňují. Tyto změny snižují právní jistotu a předvídatelnost norem, podle kterých by se měly zúčastněné strany orientovat. Z mého pohledu se negativně dotýkají především vymahatelnosti práv věřitelů a naopak snižují odpovědnost dlužníků,“ zhodnotil vývoj legislativy Adam Vrbecký, řídící partner advokátní kanceláře M.B.A. Legal.

          Jako poslední vystoupil ministr spravedlnosti Robert Pelikán, který obhajoval všechny novely regulující exekutory, advokáty a věřitele. Podle něho byly zákony vychýleny ve prospěch věřitelů, a jeho úkolem je tento stav napravit a dát právní rámec pro vymáhání pohledávek do rovnováhy. Posledním návrhem, který inicioval, je novela insolvenčního zákona, umožňující oddlužení, aniž by dlužník zaplatil jedinou korunu dluhu. Podle ministra tak předlužené osoby dostanou šanci začít znovu a vybřednout z dluhové pasti, ze které by se jinak do konce života nedostali. Adam Vrbecký, ale varoval, že pokud bude schválena novela, která umožní úpadek dlužníkovi, který bude po sedm let o splácení pohledávek jen usilovat, dá se očekávat časté zneužívání.

          Podobné obavy v diskuzi vyslovili zástupci velkých firem, které se často a nedobrovolně ocitají v roli věřitelů. Upozornili, že všechny uvedené legislativní změny ve svém vedlejším efektu poškodí slušné spotřebitele, zdražením a horší dostupností jejich zboží a služeb.

          Přítomní se shodli, že další novely by měly přicházet jen jako skutečné zlepšení nevyhovujícího stavu, který ukázala praxe. Měly by jen co nejrychleji odstraňovat nedostatky, které umožňují obcházení nebo zneužívání práva. Nové zákony by neměly porušovat ústavní princip rovnosti účastníků. Kromě ochrany „slabší strany“, by měly umožnit efektivní sankce za nezodpovědné a mnohdy také úmyslné nekalé jednání. Pokud budou mít dlužníci možnost zbavit se snadno závazků, své chování nezmění.